Contact en info

Free SEO Tools

kerststerren

home

Luna en Opa de kerstman


Er was eens een heel lief meisje dat bij haar geboorte al leek op een engel.

Haar ouders en opa`s en oma`s waren heel erg blij met haar en genoten elke dag opnieuw van haar.

Luna was een lief en gevoelig kind, dat zag iedereen meteen.

Terwijl Luna op groeide en ouder werd, kreeg zij in de gaten dat zo aan het einde van elk

jaar, en Luna wist nog niet hoe dat precies werkte, er allerlei leuke dingen gebeurde.  

Zo kwam rond december een man een een rood pak die ze Sintrklaas noemden en een zwarte meneer die Piet heette, die allemaal kadootjes uit deelden en lekkere dingen gaven en strooiden.. Wel raar, maar wel heel leuk dacht Luna en zo door de jaren heen leerde zij dat dit elk jaar weer op nieuw gebeurde.

Maar dan, nadat Sinterklaas weer vertrok, gingen de papa en mama van Luna het huis versieren met een grote

Kerstboom. Ze deden daar in allemaal lichtjes en slingers en ballen in, en het hele huis werd versierd met kerst takken, kerstslingers en nog veel meer.  Ook dan kreeg Luna weer kadootjes en andere dingen, maar nu, van de kerstman, iemand die ze nog nooit gezien had..

Toen op 24 december, Luna was al vier jaar, ging zij op bezoek bij haar opa en oma en terwijl zij daar was

hoorde zij ineens een bel klingelen. Wat is dat nou, dacht Luna, dat lijkt wel een bel die de Kerstman altijd bij zich

heeft. Plots ging de deur in de kamer open en daar stond… de kerstman, met een grote klingelende bel in zijn hand riep hij vrolijk, Hohoho, Prettig kerstfeest.

Luna vond het wel een beetje eng, zo`n grote man met een witte baard en zijn zware stem…

Zware stem?… Er was iets wat Luna bekend voor kwam, had ze die stem niet al eerder gehoord?

Terwijl ze, ondanks haar schrik, toch samen met haar mama naar de kerstman ging voor haar kadootjes, wist Luna het ineens.. Dat is mijn Opa!!  Luna`s Opa was hulp kerstman en als zingende kerstman vrolijkte hij ieder jaar weer heel veel kerstfeestjes op met de mooie kerstliedjes..

Na dat Luna en de hele familie hun kadootjes hadden uitgepakt en de kerstman hadden bedankt, ging de kerstman weer weg.  Toen de Opa van Luna even later weer naar binnen kwam keek zij hem raar aan, de kerstman is net geweest , vertelde zij aan opa,..  maar die kerstman,… dat ben jij,..  jij bent opa de kerstman en ze keek met een blik waar uit je kon zien dat ze er niets van snapte..  Opa lachte en zei, dat is zo lieverd, en ik kom elk jaar weer langs om je een geschenk te geven en je blij te maken want jij maakt ons het hele jaar blij..

Het werd een gezellige kerst, en Luna vertelde iedereen op school dat haar opa de kerstman was.. maar geen van de kindjes geloofden haar…

      et is ook wel  heeeel apart, je eigen opa als kerstman…


Kerstverhalen

kerstverhaal winterentertainment zingendekerstman

 De meeste andere feestdagen hebben een religieuze oorsprong, toch kent bijna iedereen het begrip Kerstmis. Tijdens Kerst wordt de geboorte van Jezus gevierd. In Bethlehem werd hij in een stal geboren. Die nacht kwam een engel bij enkele herders, die buiten in het veld op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De aanvankelijke angst maakte plaats voor blijdschap toen hen werd verteld dat Jezus geboren was. Eigenlijk is Jezus niet op 25 december geboren. In december is het winters koud in Bethlehem, compleet met gure regens en soms sneeuw. Geen weersomstandigheden dat herders met hun kudden buiten kunnen verblijven. Uit verschillende bronnen blijkt dat Christus is geboren rond 1 oktober van het jaar 2 v.Chr. Lang geleden werd op 25 december hetfeest van de Natalis Solis Invicti gevierd werd, het Romeinse zonnefeest ten tijde van de zonnewende.  De traditionele gebruiken rond Kerstmis hebben zich ontwikkeld als gevolg van het toevallig samenvallen van de viering van Jezus' geboorte met de heidense landbouw- en zonne-feesten rond midwinter. In de Romeinse wereld was de Saturnalia (17 december) een tijd van pret makerij en het uitwisselen van geschenken. In de 4de eeuw werd de viering van Christus’ geboorte op 25 december geleidelijk door de meeste kerken overgenomen.In het grootste deel van de wereld werd de datum  25 tdecember overgenomen. Hij viel ongeveer samen met die van de winter zonnewende, het joelfeest en de Saturnalia. Lang heeft men geprobeerd de christelijke geboorte ritus te ontdoen van zijn heidense aspecten.  De adel trok zich daar echter tot het eind van de middeleeuwen weinig van aan: de viering van het kerstfeestbestond in die tijd voornamelijk uit eten, drinken en spelen ( kerstavond werd in onze streken ‘dikke vreters avond’ genoemd).

De KerstmanIn Engeland staat hij bekend als Father Christmas. In China wordt hij Kerstmis "oudeheer" genoemd. Russen noemen hem Grootvader Vorst en in de Verenigde Staten staat hij bekend als Santa Claus.      Wat zou kerstmis zijn zonder kerstman? De in een rood kabouter pak met witte biezen gestoken grijsaard is een bekende verschijning aan het einde van het jaar. Wat weinig mensen weten is dat de gezellige noordpool bewoner in de loop der tijd nogal opzienbarende gedaante wisselingen heeft ondergaan. De gangbare voorstelling die wij tegenwoordig van de goede man hebben dateert pas uit de jaren dertig in deze eeuw. Opmerkelijk hieraan is dat deze voor het grootste deel ontsproten is aan de fantasievan de reclame makers van Coca Cola. Kerstmannen uit vorige eeuwen zouden, hoewel het met zijn rendier mobiel natuurlijk best om een opvallende verschijning gaat, onze uitgave misschien niet eens op straat hebben herkend! Wie de annalen van Santa Claus er op naslaat, komt bovendien tot de slotsom dat onze Nederlandse Sinterklaas minder van zijn op Amerikaanse leest geschoeide branchegenoot te vrezen heeft dan soms wel wordt aangenomen. Santa Claus blijkt namelijk een verbastering te zijn van Sinterklaas en samen met de naam werden ook tal van andere met de kindervriend geassocieerde Hollandse tradities meegenomen door de Nederlandse immigranten die zich vestigden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.We weten niet exact wanneer Christus geboren is, maar wel dat het gebeurd moet zijn tegen het einde van het bewind van Herodes de Grote, die tot zijn dood ( in 4 v.C. ) koning was over Judea. In de eeuwen na Christus’ dood werden voor Kerstmis verschillende data tussen april en december voorgesteld. Zes januari, de dag waarop Christus gedoopt zou zijn, was lang favoriet en is dat in sommige landen bij orthodoxe christenen nog steeds. Halverwege de 4e eeuw werd 25 december , toen al twee eeuwen een feestdag voor Romeinse christenen, de algemeen aanvaarde datum in het West Romeinse rijk: de kerkleiders in Rome verklaarden toen Epifanie, de periode van 25 december tot en met 6 januari, tot een heilig feest.Op Internet zijn tal van chronologieŽn van de kerstman te vinden en het is leuk om hieronder wat mijlpalen uit het leven van de weldoener op een rij te zetten:ca. 270-280    Geboorte van Sint Nicolaas, de meest waarschijnlijke voorloper van de kerstman. Hield van kinderen en gaf aan de minderbedeelden onder hen geschenken.ca. 343  Sinterklaas sterft op 6 december.ca. 600    De Saxen vestigen zich in Groot-BrittanniŽ. Om de weergoden gunstig te stemmen bedachten zij figuren als Vadertje Vorst die werd uitgebeeld door in een lange mantel gestoken acteurs met een puntmuts op.ca. 800  De Vikingen brengen hun riten rondom de god Odin mee, die in december naar de aarde pleegde te komen om de mensen te vragen of ze tevreden waren. Hij had vaak een grote zak bij zich met cadeaus die hij aan de armen gaf. Hij werd meestal afgebeeld als een wijze met een lange witte baard.842  Eerste geschriften over het leven van Sint Nicolaas verschijnen.987  Nicolaas wordt patroonheilige van Rusland.  ca. 1120  Nonnen in BelgiŽ en Frankrijk begonnen met de traditie om op 6 december cadeaus aan armen en kinderen te geven.1300 Nicolaas die voorheen afgebeeld werd met een donkere baard neemt de gedaante aan van Odin die met zijn witte paard door de hemel vliegt. Eveneens naar evenbeeld van Odin krijgt Nicolaas voortaan een witte baard.1400  Meer dan 500 liederen en hymnes ter ere van Sint Nicolaas zijn omstreeks deze tijd bekend.1626 Een scheepsvloot onder aanvoering van de ‘Goede Vrouwe’, die Sint Nicolaas als boegbeeld had, verlaat Nederland met als bestemming Amerika. In het latere New York richten de schepelingen een standbeeld op voor de goedheiligman.1773 In de New York Gazette wordt melding gemaakt van Sint Nicolaas, die ook wel bekend is als Santa Claus.1863-1886 De politieke tekenaar Thomas Nast tekent de kerstman en wordt bekend als de portrettist die de kerstman een gezicht gaf.1931  Coca Cola begint een  reclamecampagne waarin de kerstman figureert. De art director Haddon Sundblom bedenkt de kerstman zoals hij nog ons nog altijd voor ogen staat.EVEN GEEN KERST, De christenen die zich tijdens de Reformatie(16e eeuw) losmaakten van de katholieke kerk, schrapten veel van de ‘heidense’ tradities. Alle franje, zoals processies, versieringen en toneelstukken, werd verboden.Ook in onze streken werd, onder invloed van het protestantisme, soberheid troef. En in Engeland bestempelden Oliver Cromwell (1599-1658) en de puriteinen de kerstviering als heidens en lieten de stadsomroepers rondbazuinen dat de burgers gewoon moesten doorwerken. Winkels en markten bleven open, het parlement hield op Kerstmis zitting om het goede voorbeeld te geven en in Londen deden soldaten huiszoeking om te controleren of men geen vlees bereidde voor het traditionele feest. Ondanks verzet van de bevolking, moest de geest van Kerstmis uiteindelijk het onderspit delven. In de Nieuwe Wereld was het vanaf 1621 niet anders. In dat jaar had gouverneur Bradford van de kolonie Plymouth namelijk een verbod op de kerstviering afgekondigd. Een andere wet, uit 1659, luidde: ‘Wie erop wordt betrapt dat hij dagen zoals Kerstmis viert(…)door niet te werken, door feest te vieren of door wat dan ook(…)moet het land 5 shilling boete betalen

Kerst in Nederland en Europa

Ivoor ons gevoel is Santaclaus, simpel gezegd de Amerikaanse Sinterklaas, komen overwaaien van uit Amserika, naar Europa. Hoe wel de traditionele Sinterklaas avond diep in onze cultuur is in geworteld, wordt in Nederland het kerstfeest ieder jaar meer beleefd en neemt de omzet van kerstkado en kerst geschenken, kerstpakketten, enzovoort, telkens toe. Het lijkt dat de mensen deze tijd van het jaar aangrijpen om de negatieve gevoelens die soms heersen, te verdringen. Zij doen dat door lekker uit eten te gaan of thuis te fonduen, te gourmetten of hapjes en drankjes te nuttigen, in gezelschap van familie en anderen. Ook  de kerstboom en kerstversiering draagt hier toe bij.

Online zijn talloze kerst verhalen te lezen. Natuurlijk het traditionele kerstverhaal, maar ook voor hen die geÔnteresseerd zijn in een analyse van misvattingen rond kerstverhalen kunnen hun hart ophalen. Een heel ander verhaal is het interactieve kerstverhaal voor kinderen, dat Lydia Rood voor Ouders Online heeft geschreven. Ook hoort het beroemde sprookje van H.C. Andersen hier thuis: het meisje met de zwavel stokjes. Het bekendste is toch wel  A Christmas Carol van Dickens.  Het vaak verfilmde verhaal over Scrooge is een klassieker . Ook  Kruimeltje mag niet ontbreken, dť  kerstfilm van 1999. Een meer persoonlijke versie van een kerstverhaal is Kerstmis in GenŤve, waarin de eigenaar van Alderts homepage vertelt hoe hij zich van 675 dollar heeft laten beroven doordat  hij een stel Russische vrouwen wilde helpen die kort daarvoor zelf waren beroofd…

winterentertainment

Kerstverhaal 2